FOTOGRAFIE POSZCZEGÓLNYCH MODELI MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY. KOLORYSTYKA DŁUGOPISÓW DO WIZUALIZACJI MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI

Regulamin dotyczący korzystania ze sklepu internetowego
www.dlugopiscosmo.pl
Obowiązuje od dnia 08.03.2017

Informacje ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego dlugopiscosmo.pl jest firma KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Kupujacym mogą być wyłącznie firmy - w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - oraz wszystkie instytucje zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Nie prowadzimy sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (sprzedaży detalicznej).
 4. Oferta sklepu internetowego jest aktualna tylko dla klientów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Składanie zamówień
 1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.dlugopiscosmo.pl, mailem lub faksem.
 2. Kupujący składa Sprzedającemu w formie elektronicznej zamówienie wraz z określeniem asortymentu towaru i jego ilości oraz ewentualnego rodzaju znakowania.
 3. Sprzedający potwierdza realizację zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail lub faks.
 4. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla obu stron.
 5. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres handlowy@dlugopiscosmo.pl pod warunkiem, że zamówiony towar nie został już oznakowany, spakowany lub wysłany.
 6. Nie ma możliwości anulowania zamówienia na towar, który został już oznakowany, spakowany lub wysłany.
 7. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na wskazany adres pocztowy.
Koszty dostawy
 1. Koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze lub usługi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca, pokrywa Kupujący. W takim przypadku, zobowiązuje się on także do odbioru towaru własnym transportem lub wskazania firmy przewozowej. istnieje mozliwość zlecenia wyboru transportu Sprzedającemu.
 2. W przypadku zlecenia wysyłki firmie KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski, zostanie ona zrealizowana przez firmę kurierską.
 3. Standardowy koszt wysyłki w przypadku paczki do 30 kg wynosi 19,50 zł netto (+ VAT 23%) - przedpłata/przelew
 4. Koszt wysyłki za pobraniem paczki do 30 kg wynosi 33,00 zł netto (+ VAT 23%)
 5. Koszt dostawy przesyłek o nietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę i Kupującego.
Warunki płatności i moment podatkowy
 1. Formy płatności:
  1. przelew bankowy - przedpłata 100% wartości zamówienia w przypadku nowych klientów przy realizacji trzech pierwszych zamówień,
  2. przelew bankowy zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów współpracy,
  3. płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze),
  4. gotówka (płatność przy odbiorze własnym transportem).
 2. Moment podatkowy:
  1. W przypadku dostawy towarów lub wykonania usług KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski przyjmuje jako zasadę, że momentem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług jest moment wydania (dostarczenia towaru), który nastepuje w dacie:
   1. bezpośredniemu wydania towarów na rzecz nabywcy z magazynu firmy KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski
   2. wydania towaru przewoźnikowi na podstawie zawartej umowy przewozu towaru pomiędzy Sprzedajacym a firmą kurierską
Czas realizacji zamówień
 1. Zamówienia wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w magazynie wynosi 24-48h.
 2. W przypadku realizacji złożonych zamówień obejmujących usługi znakowania czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Warunki dotyczące terminu dostawy zamówionego towaru ustalane są indywidualnie przez Sprzedawcę oraz Zamawiającego.
 3. W przypadku realizacji zamówień na długopisy z grawerem jednostronnym standardowy termin wykonania wynosi do 72h dla ilości do 3000 sztuk pod warunkiem, że dany kolor i model długopisów są dostępne na magazynie centralnym. Ostateczny termin realizacji zostanie podany podczas potwierdzania zamówienia.
 4. W przypadku towarów których czasowo brak na magzynie. termin dostawy będzie ustalany indywidualnie.
Reklamacje i zwroty
 1. Reklamacje jakościowe i ilościowe oraz zwroty towaru przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. klient/kupujacy jest zobowiązany do zbadania towaru niezwłocznie po jego dostarczeniu pod adres wskazany w zamówieniu, przed poddaniem go ewentualnej dalszej obróbce lub zmianom.
 3. KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski przyjmuje zwroty i reklamacje towarów nieoznakowanych i nie poddanych żadnej obróbce, czy zmianom lub oznakowanych przez naszą drukarnię/grawernię oraz zwroty towarów z tzw. wadami ukrytymi, które nie były możliwe do identyfikacji przed zleceniem nadruku/graweru.
 4. Do każdej reklamacji i zwrotu obligatoryjnie musi być wypełniony protokół zwrotu, wysłany na adres mailowy handlowy@dlugopiscosmo.pl. Protokół zwrotu dostępny jest na stronie www.dlugopiscosmo.pl w zakładce dokumenty do pobrania.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 2 dni roboczych od daty zwrotu towaru, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. Reklamacja o małej wartości (wartość towaru poniżej 10 zł netto w cenie sprzedaży) nie wymaga fizycznego zwrotu towaru. Klient otrzyma reklamowany towar, po przesłaniu informacji o reklamacji wraz z protokołem i zdjęciem uszkodzonego towaru.
  2. reklamowany towar o wartości powyżej 10 zł netto (w cenie sprzedaży), może na prośbę klienta, zostać natychmiast dosłany łącznie z dodatkową fakturą VAT, natomiast korekta faktury pierwotnej zostanie wystawiona dopiero po fizycznym zwrocie towaru i rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Zwroty towarów, wynikające z winy Sprzedającego, dokonywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę KS Biuro Marketingowe Sławoimir Kotowski. Zwrot towaru bez podania przyczyny jest zawsze na koszt klienta.
 7. Zwroty kierowane są na adres KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski z siedzibą w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, 78-400 Szczecinek.
  Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznaczony celem ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. W przypadku uchybień w prawidłowym zabezpieczeniu wysyłanego towaru, koszty powstałych uszkodzeń obciążają Klienta/Kupujacego. KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski nie przyjmuje zwrotu niekompletnego towaru, nie podlega on również rozliczeniu.
 8. KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski przyjmuje zwroty wzorów o wartości powyżej 30 zł netto (w cenie sprzedaży). Wszystkie pozostałe wzory pozostają własnością klienta i nie podlegają zwrotom.
 9. Każdy odbierający paczkę proszony jest o sprawdzenie, czy przesyłka jest kompletna i nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku uszkodzeń w transporcie ważne jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane.
Postanowienia końcowe
 1. Złożenie zamówienia poprzez stronę www.dlugopiscosmo.pl oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ohcronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikajacych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsc wykonania umowy.